Παιδικές Χαρές, δήμος Ελευσίνας Ελευσίνα, Αττική, 2017

Η εταιρεία μας ανέλαβε την συντήρηση, την επισκευή και την κατασκευή των υποδομών παιδικών χαρών σε 24 πλατείες του δήμου Ελευσίνας.

Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν με βάση τα πρότυπα ασφαλείας που ορίζει ο νόμος και περιελάμβανε την περίφραξη του χώρου με σιδηρά κιγκλιδώματα και με ξύλινη περίφραξη, την τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας, των καθισμάτων, των οργάνων παιδικής χαράς, την φύτευση του περιβάλλοντος χώρου και τέλος την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.