Εταιρικό Προφίλ

Η ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ είναι τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην μελέτη, διαχείριση, κατασκευή και συντήρηση σύνθετων τεχνικών έργων πρασίνου τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα ανά την Ελλάδα. 
Οι ιδιοκτήτες της ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ, Κώστας Τάτσης και Λουκάς Μέξης  δραστηριοποιούνται από το 1991 στην κατασκευή τεχνικών έργων πρασίνου και το έτος 2000 ίδρυσαν την Εταιρεία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ», η οποία ήταν η φυσική κατάληξη της εποικοδομητικής συνεργασίας ετών μεταξύ των δύο αυτών μετόχων που διαπνέεται από κοινή και ισχυρή οργανωτική και εργασιακή αντίληψη.  
Τα εκτελεσθέντα  έργα της  εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ αποτελούνται από ένα ολοκληρωμένο φάσμα δραστηριοτήτων  πρασίνου και διακρίνονται σε:

  • Ξενοδοχειακές Μονάδες
  • Φυτεμένα Δώματα
  • Δημόσιοι Χώροι & Πάρκα                    
  • Εμπορικοί Χώροι & Κτηριακά Συγκροτήματα                        
  • Αθλητικές Εγκαταστάσεις
  • Παιδικές Χαρές
  • Ιδιωτικοί Κήποι       

Η εταιρεία στελεχώνεται με επιστημονικό προσωπικό κυρίως γεωπόνους. Βάση αυτού η εταιρεία έχει ενεργό ρόλο και δράση σε ημερίδες και ερευνητικά προγράμματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΤΕΙ-Ηπείρου.