ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Κώστας Τάτσης - Ιδιοκτήτης - Γεωπόνος
  • Λουκάς Μέξης - Ιδιοκτήτης - Γεωπόνος
  • Ιάσονας Γεράρδος - Γραμματέας Διοίκησης
  • Βάσω Μπαιρακτάρη - Γεωπόνος
  • Νίκος Μπαρμπής - Γεωπόνος
  • Βαγγέλης Μπρούμας - Οικονομολόγος
  • Αναστάσιος Παναγιωτόπουλος - Γεωπόνος
  • Αντώνης Παπαδάκης - Αρχιτέκτων Τοπίου
  • Ειρήνη Τσακίρη - Αρχιτέκτων Τοπίου
  • Άρης Χαροκόπος - Γεωπόνος