Κοινοπραξία Αρχαιολογικού Χώρου Ακρωτηρίου, Σαντορίνη Ακρωτήρι, Σαντορίνη, 2005

Κατασκευή βιοκλιματικού στεγάστρου στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου. Κατασκευάσαμε το σύστημα άρδευσης και ενοποιήσαμε τα στέγαστρα της περιοχής με τη χρήση γιούτας. Ο στόχος ήταν να συνδεθεί ο περιβαλλον χώρος με τη φυσική περιοχή του νησιού και να μην εντοπιστεί η ανθρώπινη παρέμβαση στην περιοχή.Το υλικό φύτευσης ήταν ποικιλία σπόρων ποωδών και λιβαδικών φυτών που ράβονται σε επιφάνεια 9.000 m2.Η άρδευση του υλικού φύτευσης πραγματοποιείται με τη χρήση του αυτόματου συστήματος.