Σχολικό Συγκρότημα Υμηττός, Αττική, 2011

Η κατασκευή αφορούσε την πλήρη κάλυψη της στέγης σε κάθε κτίριο του σχολικού συγκροτήματος στο Δήμο Υμηττού. Η συνολική επιφάνεια ήταν 1100m².
Η κατασκευή είχε στόχο την ενοποίηση του γκρίζου χώρου του σχολικού συγκροτήματος με την υπάρχουσα φύτευση του όρους Υμηττού και την επαφή των μαθητών με πράσινες τοποθεσίες μέσω της καθημερινής τους ρουτίνας. Αυτό ήταν επίσης ο στόχος της κατασκευής πεζοδρομίων από σκυρόδεμα σε κάθε οροφή, προκειμένου να σταματήσει η ανάπτυξη των φυτών και να επιτρέψει στους επισκέπτες μια αρωματική βόλτα σε μια τοποθεσία με εξαιρετική θέα.
Εγκαταστάθηκε φυτεμένο δώμα ενταντικού τύπου με εξειδικευμένα υλικά από την ZinCo και ακολουθώντας πάντα τις διεθνείς (FLL) και τις εθνικές προδιαγραφές. Ο σχεδιασμός της πράσινης οροφής έγινε με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενοποίηση του κτιρίου με τη φυσική περιοχή της περιοχής.
Τα φυτικά είδη που χρησιμοποιήσαμε ήταν όλα από τη φυσική χλωρίδα της Μεσογείου, τη χαμηλή φύτευση και καταλαμβάνουν επιφάνεια 900m². Οι διάδρομοι που βρίσκονται μεταξύ των σημείων φύτευσης είναι κατασκευασμένοι από χαλίκι.
Η άρδευση των φυτών κατασκευάστηκε με τη χρήση του αυτόματου συστήματος άρδευσης και για το τριτεύον δίκτυο χρησιμοποιήσαμε σωληνώσεις γραμμικής αντλίας.