Πολυκατάστημα Χαλάνδρι, Αθήνα, 2009

Η κατασκευή αυτή αφορά την πλήρη κάλυψη της οροφής με φυτεμένο δώμα που καταλαμβάνει επιφάνεια 700μ². Σκοπός της κατασκευής είναι η βελτίωση του μικροκλίματος της οροφής και η βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών του κτιρίου.

Τα φυτικά είδη που χρησιμοποιήσαμε ήταν όλα από τη φυσική χλωρίδα της Μεσογείου τα οποία είναι ξηρανθεκτικά και προσαρμόζονται σε σημαντικό βαθμό στις απαιτητικές συνθήκες της πόλης. Η άρδευση των φυτών γίνεται με τη χρήση του αυτόματου συστήματος άρδευσης το οποίο ρυθμίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που επικρατούν την κάθε εποχή του χρόνου.