Σχολικό Συγκρότημα Πειραιάς, Αττική, 2009

Η κατασκευή αφορούσε την πλήρη κάλυψη της στέγης σε κάθε κτίριο του σχολικού συγκροτήματος στο Δήμο Πειραιά. Η συνολική επιφάνεια ήταν 80m².

Η κατασκευή είχε στόχο την την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενοποίηση του κτιρίου με τη φυσική περιοχή της περιοχής και την επαφή των μαθητών με πράσινες τοποθεσίες μέσω της καθημερινής τους ρουτίνας. Χρησιμοποιήθηκαν εξειδικευμένα υλικά από την ZinCo, ακολουθώντας πάντα τις διεθνείς (FLL) και τις εθνικές προδιαγραφές.

Τα φυτικά είδη που χρησιμοποιήσαμε ήταν όλα από τη φυσική χλωρίδα της Μεσογείου, τη χαμηλή φύτευση και καταλαμβάνουν επιφάνεια 80m².