Φυτεμένο Δώμα Μελίσσια, Αττική, 2009

Η κατασκευή αφορούσε την πλήρη κάλυψη της στέγης σε ιδιωτική κατοικία που έχει επιφάνεια 160μ². Πέρα από τα βιοκλιματικά οφέλη, ο σκοπός της κατασκευής ήταν η δημιουργία ενός χώρου χαλάρωσης για τους κατοίκους και η δημιουργία ενός κήπου κουζίνας για τις ανάγκες τους. Πρόκειται για φυτεμένο δώμα εντατικού τύπου και χρησιμοποιηθήκανε εξειδικευμένα υλικά από την ZinCo ακολουθώντας πάντα τις διεθνείς (FLL) και τις εθνικές προδιαγραφές. Τα φυτά που χρησιμοποιήσαμε ήταν όλα από τη φυσική χλωρίδα της Μεσογείου, χαμηλής φύτευσης και καταλαμβάνουν επιφάνεια 100μ². Για την άρδευση των φυτών εγκαταστήσαμε σύστημα αυτόματης άρδευσης και για το τριτεύον δίκτυο χρησιμοποιήσαμε υπέργειο σύστημα σωληνώσεων γραμμικής αντλίας.