Σχολικό Συγκρότημα Νέα Σμύρνη, Αττική, 2009

Η κατασκευή αφορούσε την πλήρη κάλυψη της στέγης σε κάθε κτίριο του σχολικού συγκροτήματος στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Η συνολική επιφάνεια ήταν 120m². Ο σχεδιασμός της πράσινης οροφής έγινε με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενοποίηση του κτιρίου με τον φυσικό χώρο της περιοχής και την επαφή των μαθητών με πράσινες τοποθεσίες μέσω της καθημερινής τους ρουτίνας. Τα φυτικά είδη που χρησιμοποιήσαμε ήταν όλα από τη φυσική χλωρίδα της Μεσογείου, τη χαμηλή φύτευση και καταλαμβάνουν επιφάνεια 100m². Οι διάδρομοι που βρίσκονται μεταξύ των σημείων φύτευσης είναι κατασκευασμένοι από χαλίκι.