Κάθετος Κήπος AbbVie Pharmaceuticals S.A. Νέο Ηράκλειο, Αττική, 2014

Κατασκευή κάθετου κήπου στο αίθριο τις εταιρείας AbbVie Pharmaceuticals S.A. Σιδηροκατασκευή όπου εδράστηκε πάνω ο φυτεμένος τοίχος. Μετά έγινε η τοποθέτηση μεμβράνης, γεωυφασμάτος, αρδευτικoύ δικτύου και τέλος η φύτευση του φυτικού υλικού. Κατασκευάστηκε επίσης τεχνητή λίμνη με χρήση φυτών, ψαριών και έγινε τοποθέτηση αντλητικού συστήματος.