Κάθετος Κήπος AbbVie Pharmaceuticals S.A. Νέο Ηράκλειο, Αττική, 2014

Κατασκευή κάθετου κήπου στο αίθριο τις εταιρείας AbbVie Pharmaceuticals S.A. Σιδηροκατασκευή όπου εδράστηκε πάνω ο φυτεμένος τοίχος. Μετά έγινε η τοποθέτηση μεμβράνης, γεωυφασμάτος, αρδευτικό δίκτυο και η τέλος φύτευση του φυτικού υλικού. Κατασκευές στη λίμνη με χρήση φυτών, ψαριών, τοποθέτηση αντλητικού συστήματος.