Αποκατάσταση του τοπίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ΝΕΟΝ Αθήνα, Αττική, 2017

Το καλοκαίρι του 2017 ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ παρουσίασε τον Αργεντίνο καλλιτέχνη Adrian Villar Rojas για πρώτη φορά σε αρχαιολογικό χώρο, σε μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση, η οποία απλώνεται σε ολόκληρη την έκαταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η έκθεση ήταν μια μεγάλη εικαστική εγκατάσταση που κάλυπτε έκταση 4500 τετραγωνικών μέτρων, στον λόφο των Νυμφών και τον χώρου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η δημιουργία της έκθεσης προυπέθετε την ριζική μεταμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου η οποία περιλάμβανε την φύτευση 45000 θάμνων και αγροστωδών και την εγκατάσταση συμπληρωματικού δικτύου άρδευσης. Πριν από αυτά, ο περιβάλλον χώρος διαμορφώθηκε με ειδικές υπερυψωμένες ξύλινες κατασκευές πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, γεμάτες με χιλιάδες κυβικά χώματος και με ενσωματωμένο αυτόνομο αρδευτικό σύστημα για να υποδεχτούν τα νέα φυτά. Όλη η εγκατάσταση περικλειόταν από φυσικούς φράκτες, από βραχους, κλαδιά, που απομονώναν το χώρο.

Με το πέρας της έκθεσης ο Οργανισμός Πολιτισμου και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ ζήτησε από την εταιρεία μας να κάνει την απεγκατάσταση της έκθεσης και να επαναφέρει τον περιβάλλοντα χώρο στην προηγούμενη κατάσταση διαχωρίζοντας ταυτόχρονα όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για ανακύκλωση.