Κάθετος Κήπος - Ράλλεια Σχολεία 23.2.2024

Κατασκευάστηκε από την εταιρεία μας κάθετος κήπος σημαντικού μεγέθους στον Δήμο Πειραιά στα Ράλλεια Σχολεία στα πλαίσια του προγράμματος euPOLIS με χρηματοδότηση από το HORIZON 2020.