Ανασύσταση του Ελαιώνα Αμφίσσης 22.2.2023

Μετά την σημαντική φωτιά που κατέστρεψε 35.000 στρέμματα του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας, η ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ σε συνεργασία με τις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ανέλαβε την ανασύσταση του ελαιώνα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Αξιολόγηση κάθε ελαιώνα και καθοδήγηση με βέλτιστες τακτικές στους ελαιοπαραγωγούς
  • Προετοιμασία φύτευσης νέων ελαιόδενδρων
  • Διαχείριση και μοίρασμα νέων ελαιόδενδρων με βάση τις καταστάσεις ζημιωθέντων του ΕΛΓΑ και της Περιφέρειας
  • Παρακολούθηση των καλλιεργειών και συμβουλευτική στους ελαιοπαραγωγούς.