ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ POCKET PARK ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ 13.12.2022

Νέο Πάρκο Τσέπης δημιουργήθηκε απο την ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ στην περιοχή του Κορυδαλλού.