Εκπαιδευτική Εκδρομή με την ELCA 10.10.2022

Η ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ συμμετέχει συχνά με στελέχη της στις εκπαιδευτικές εκδρομές της ELCA (European Landscape Contractors Association).

Το Σάββατο 8/10/2022 ολοκληρώθηκε η εκδρομή στην Σμύρνη.