ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 08.9.2022

Η ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ αναλαμβάνει την ανακατασκευή της Υδάτινης Διαδρομής στο Πεδίον του Άρεως και τους χώρους πρασίνου πλησίον αυτής, καθώς και την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Άλσους Οικονομίδη.