ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ BRAVO ENVIRONMENT 24.8.2022

Προ διετίας η ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ σχεδίασε σε συνεργασία με την Οργάνωση Γη και κατασκεύασε το 1ο Αστικό Δάσος στην Ελλάδα με την χορηγία της P&G.

Ο Δήμος Ιλίου απέσπασε βραβείο στον πυλώνα BRAVO ENVIRONMENT. 

Η βράβευσή του μας κάνει περήφανους!