Συμβολή στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη - Ταρατσόκηποι 06.5.2022

Η αστική ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μεταβολής της υδρολογικής ισορροπίας. Οι πράσινες στέγες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων.

Η ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ στηρίζει και συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των υδάτων με τις κατασκευές καρατσόκηπων στο ξενοδοχείο AMAN ZOE στο Κρανίδι, στο ξενοδοχείο CLUB MED στην Εύβοια και σε Υπερκατάστημα στο Χαλάνδρι.