Διάσωση υπεραιωνόβιων ελαιοδέντρων 22.3.2022

Η ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ συμμετείχε σε όλη την προσπάθεια διάσωσης εμβληματικών ελαιοδέντρων 1500 ετών, τα οποία κοσμούν πλέον κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.