Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων σε κτήριο στο Μαρούσι, ιδιοκτησίας Prodea Investments 06.7.2021

Στα πλαίσια συνεργασίας με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, η ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ ανέλαβε και εκτελεί τις εργασίες κατασκευής φυτεμένων δωμάτων και λοιπών εργασιών φυτεύσεων στον περιβάλλοντα χώρο στο νέο πενταώροφο κτηριακό συγκρότημα της Prodea Investments στο Μαρούσι.