Δύο νέα έργα έχει αναλάβει και εκτελεί η Τοπιοδομή ΕΠΕ στο Δήμο Θεσσαλονίκης 22.9.2020

Δύο νέα έργα έχει αναλάβει και εκτελεί η Τοπιοδομή ΕΠΕ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων στα σχολικά συγκροτήματα 14ο/73o Νηπιαγωγείο – 11ο Δημοτικό Σχολείο και στο 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Οι μονώσεις έγιναν με υλικά και αντιριζικές μεμβράνες της εταιρείας Sika ενώ για την υποδομή των φυτεμένων δωμάτων χρησιμοποιήθηκαν υλικά της εταιρείας Zinco. Πραγματοποιήθηκε διάστρωση χώματος και η εγκατάσταση της υποδομής του αρδευτικού συστήματος. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί το φυτικό υλικό και θα ολοκληρωθεί το δίκτυο άρδευσης με χρήση προγραμματιστή αυτόματου ποτίσματος.