Ολοκληρώθηκαν οι στηρίξεις δέντρων στο Astir Palace με το σύστημα ArborGuy της GreenBlue Urban 29.5.2019

Ολοκληρώθηκαν οι στηρίξεις δέντρων στο Astir Palace στη Βουλιαγμένη Αττικής με το σύστημα ArborGuy της GreenBlue Urban

Αυτή η μέθοδος πρόσδεσης δένδρου έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την χρήση πασσάλου στήριξης και είναι κατάλληλη για δένδρα με μεγάλη φυτευτική μπάλα χώματος. Η μπάλα χώματος του δένδρου συγκρατείται στην θέση της μέσω 3 στηριγμάτων που καταλήγουν στην βάση του φυτευτικού λάκκου και στην συνέχεια δένεται ο ιμάντας πρόσδεσης στην μπάλα χώματος. Εάν είναι απαραίτητο ξανά τεστάρουμε το σύστημα την επόμενη χρονική στιγμή.