Σύμβαση για τη συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων του Δήμου Καλαμάτας 01.4.2019

Ο Δήμαρχος και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου υπέγραψαν σήμερα, Δευτέρα 1η Απριλίου 2019, συμφωνητικό για τη συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων. Ανάδοχος κατόπιν διαγωνισμού είναι η εταιρεία Τοπιοδομή ΕΠΕ, ενώ η σύμβαση είναι ύψους 57.982,87 € επί μελέτης προϋπολογισμού 74.337,01 €. Η ισχύς του συμφωνητικού είναι 12 μήνες.

Οι βασικές εργασίες συντήρησης των οργανωμένων χώρων πρασίνου είναι το κούρεμα του χλοοτάπητα αφού πρώτα καθαριστεί ο χώρος από σκουπίδια, η άρδευση, η συντήρηση των αρδευτικών, η μηχανική ζιζανιοκτονία, τα χλωρά κλαδέματα και τα κλαδέματα θάμνων.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας