Ολοκλήρωση έργου για την BOEHRINGER - INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο εργοστάσιο Κορωπίου 01.11.2018

Η εταιρεία μας εκτέλεσε με επιτυχία το σύνολο των εργασιών που της ανατέθηκαν, οι οποίες αποτελούνται από τις παρακάτω:

  • Γενικό καθάρισμα υφιστάμενης φύτευσης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Κατασκευή wetland (λιμνών)
  • Εγκατάσταση αποστραγγιστικού συστήματος
  • Εγκατάσταση αντλητικού συστήματος
  • Εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος & φυτικού υλικού
  • Εγκατάσταση χλοοτάπητα
  • Εγκατάσταση περίφραξης

Ευχαριστούμε πολύ την διεύθυνση της εταιρείας BOEHRINGER - INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.για την εμπιστοσύνη και την συνεργασία.

Τέλος ευχαριστούμε την ΓΕΚ Services για την εμπιστοσύνη της άλλη μια φορά και το έργο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της μακρόχρονης και επιτυχημένης συνεργασίας μας.