ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟ 18.10.2019

                                                              ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟ

 

Κάθε  παραμένων δέντρο που παρεμβαίνει ή επηρεάζεται από την κατασκευή ενός έργου θα βρίσκεται στο σχέδιο (τοπογραφικό) και θα  πρέπει να έχει καθοριστεί το μέγεθος και το είδος. Επιπλέον, θα προσδιοριστεί η Κρίσιμη Ζώνη Ρίζας ΚΖΡ για κάθε ανάλογο  δέντρο ή συστάδα δέντρων. Πρέπει να προστατευθεί  οπωσδήποτε η περιοχή ρίζας, οι Κλάδοι και ο Κορμός του δέντρου..

Για να κατεβάσετε το αρχείο με το πλήρες κείμενο και φωτογραφίες πατήστε εδώ